Avesta Ingenjörsbyrå AB

HISTORIK

Företaget startade 1991 och har sedan starten i första hand arbetat med konsulterande verksamhet , främst inom byggbranchen.

Företaget är ett enmansföretag med mångårig erfarenhet från byggsektorn först praktisk på ett flertal byggobjekt från 1975, vidare som hussäljare. Ett mellanspel under 80-talet som Inköpschef för ett större kemiproducent dock med ansvar för fastigheter och byggprojekt. Därefter ett år hos Scandiakonsult som projektledare tills beslutet blev att starta en egen verksamhet.

Avesta Ingenjörsbyrå ABTelefon: 0226-80580Webbplatskarta